Lastige Portretten

Voor het ‘Lastige Portretten’ project zijn 12 (ex) dak- en/of thuislozen geportretteerd. Portretten van mensen die gedurende kortere of langere tijd buiten de maatschappelijke boot zijn gevallen. Doelstelling is om een groot publiek kennis te laten maken met dak- en thuislozen op een wijze die stereotype beeldvorming doorbreekt.

Eerste expositie van de werken in de Domkerk te Utrecht, september/oktober 2008. Daarna een reizende tentoonstelling langs geïnteresseerde instellingen, kerken en musea in het land.

Onder het motto ‘Accepteer dit beeld’ krijgt het publiek op de expositie de gelegenheid zich te verhouden tot (een afbeelding van) mensen waarmee de confrontatie vaak liever uit de weg gegaan wordt. Men kan zich bewust worden van de soms zeer dunne scheidslijn tussen het slapen in een bed of het slapen onder een brug.

Eind 2010 zijn alle twaalf portretten aangekocht door de Kessler Stichting in Den Haag, waar ze vanaf 2012 permanent geëxposeerd worden in het nieuwe hoofdkantoor.